slide แปลว่าWireless Gold Coin Edition

slide แปลว่าWireless Gold Coin Edition

slideแปลว่าWirelessGoldCoinEdition:slideแปลว่าแนะนำเกม:slideแปลว่าเป็นเกมแข่งรถคลาสสิกที่มีธีมของการแข่งรถในเกมผู้เล่นต้องขับรถแข่งประเภทต่างๆเพื่อแข่งขันในฉากต่างๆสัมผัสประสบการณ์โหมดเกมประ